سايت عربي براي همه را  از طریق یکی از این دو آدرس باز کنید:

www.arabiforall.com/

http://arabicforall.rozblog.com/

قابل توجه معلمان عربی و اساتید مکالمه و مراکز آموزش زبان عربی

معرفی معلمان عربی و مترجمان و اساتید زبان عربی برای تدریس خصوصی و.... در سایت عربی برای همه!

دانلود کارتون پلیسی عربی محقق کونان (کارآگاه کونان)

http://www.tbeeb.com/ph/files/1/anime/Conan_S3.jpg

المحقق کونان


مطمئنم اگر دو سه قسمت از این سریال کارتونی جذاب رو ببینید حتما از طرفدارانش می شید و صبح تاشب دنبال قسمتهای جدید این سریال می گردید. این فیلم کارتونی پلیسی علاوه بر آنکه داستان بسیار زیبا و هیجان انگیزی داره برای تقویت عربی هم خیلی مفیده. چون در هر قسمت از فیلم با قضایای گوناگون و جدید و به تبع آن با لغتهای جدید آشنا می شوید. حجم فایلها هم زیاد نیست. هرقسمت حدود 20 مگابایته.
الحلقه رقم 1
الحلقه رقم 2
الحلقه رقم 3
الحلقه رقم 4
الحلقه رقم 5
الحلقه رقم 6
الحلقه رقم 7
الحلقه رقم 8
الحلقه رقم 9
الحلقه رقم 10
الحلقه رقم 11
الحلقه رقم 12
الحلقه رقم 13
الحلقه رقم 14
الحلقه رقم 15
الحلقه رقم 16
الحلقه رقم 17
الحلقه رقم 18
الحلقه رقم 19
الحلقه رقم 20
الحلقه رقم 21
الحلقه رقم 22
الحلقه رقم 23
الحلقه رقم 24
الحلقه رقم 25
الحلقه رقم 26
الحلقه رقم 27
الحلقه رقم 28
الحلقه رقم 29
الحلقه رقم 30
الحلقه رقم 31
الحلقه رقم 32
الحلقه رقم 33
الحلقه رقم 34
الحلقه رقم 35
الحلقه رقم 36
الحلقه رقم 37
الحلقه رقم 38
الحلقه رقم 39
الحلقه رقم 40
الحلقه رقم 41
الحلقه رقم 42
الحلقه رقم 43
الحلقه رقم 44
الحلقه رقم 45
الحلقه رقم 46
الحلقه رقم 47
الحلقه رقم 48
الحلقه رقم 49
الحلقه رقم 50
الحلقه رقم 51
الحلقه رقم 52
الحلقه رقم 53
الحلقه رقم 54
الحلقه رقم 55
الحلقه رقم 56
الحلقه رقم 57
الحلقه رقم 58
الحلقه رقم 59
الحلقه رقم 60
الحلقه رقم 61
الحلقه رقم 62
الحلقه رقم 63
الحلقه رقم 64
الحلقه رقم 65
الحلقه رقم 66
الحلقه رقم 67
الحلقه رقم 68
الحلقه رقم 69
الحلقه رقم 70
الحلقه رقم 71
الحلقه رقم 72
الحلقه رقم 73
الحلقه رقم 74
الحلقه رقم 75
الحلقه رقم 77
الحلقه رقم 78
الحلقه رقم 79
الحلقه رقم 80
الحلقه رقم 105
الحلقه رقم 128
الحلقه رقم 129


آموزش مكالمه عربي
عربي براي همه۲۰ دی ۱۳۸۸

دانلود کارتون پلیسی عربی محقق کونان (کارآگاه کونان)

http://www.tbeeb.com/ph/files/1/anime/Conan_S3.jpg

المحقق کونان


مطمئنم اگر دو سه قسمت از این سریال کارتونی جذاب رو ببینید حتما از طرفدارانش می شید و صبح تاشب دنبال قسمتهای جدید این سریال می گردید. این فیلم کارتونی پلیسی علاوه بر آنکه داستان بسیار زیبا و هیجان انگیزی داره برای تقویت عربی هم خیلی مفیده. چون در هر قسمت از فیلم با قضایای گوناگون و جدید و به تبع آن با لغتهای جدید آشنا می شوید. حجم فایلها هم زیاد نیست. هرقسمت حدود 20 مگابایته.
الحلقه رقم 1
الحلقه رقم 2
الحلقه رقم 3
الحلقه رقم 4
الحلقه رقم 5
الحلقه رقم 6
الحلقه رقم 7
الحلقه رقم 8
الحلقه رقم 9
الحلقه رقم 10
الحلقه رقم 11
الحلقه رقم 12
الحلقه رقم 13
الحلقه رقم 14
الحلقه رقم 15
الحلقه رقم 16
الحلقه رقم 17
الحلقه رقم 18
الحلقه رقم 19
الحلقه رقم 20
الحلقه رقم 21
الحلقه رقم 22
الحلقه رقم 23
الحلقه رقم 24
الحلقه رقم 25
الحلقه رقم 26
الحلقه رقم 27
الحلقه رقم 28
الحلقه رقم 29
الحلقه رقم 30
الحلقه رقم 31
الحلقه رقم 32
الحلقه رقم 33
الحلقه رقم 34
الحلقه رقم 35
الحلقه رقم 36
الحلقه رقم 37
الحلقه رقم 38
الحلقه رقم 39
الحلقه رقم 40
الحلقه رقم 41
الحلقه رقم 42
الحلقه رقم 43
الحلقه رقم 44
الحلقه رقم 45
الحلقه رقم 46
الحلقه رقم 47
الحلقه رقم 48
الحلقه رقم 49
الحلقه رقم 50
الحلقه رقم 51
الحلقه رقم 52
الحلقه رقم 53
الحلقه رقم 54
الحلقه رقم 55
الحلقه رقم 56
الحلقه رقم 57
الحلقه رقم 58
الحلقه رقم 59
الحلقه رقم 60
الحلقه رقم 61
الحلقه رقم 62
الحلقه رقم 63
الحلقه رقم 64
الحلقه رقم 65
الحلقه رقم 66
الحلقه رقم 67
الحلقه رقم 68
الحلقه رقم 69
الحلقه رقم 70
الحلقه رقم 71
الحلقه رقم 72
الحلقه رقم 73
الحلقه رقم 74
الحلقه رقم 75
الحلقه رقم 77
الحلقه رقم 78
الحلقه رقم 79
الحلقه رقم 80
الحلقه رقم 105
الحلقه رقم 128
الحلقه رقم 129


آموزش مكالمه عربي
عربي براي همههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر