سايت عربي براي همه را  از طریق یکی از این دو آدرس باز کنید:

www.arabiforall.com/

http://arabicforall.rozblog.com/

قابل توجه معلمان عربی و اساتید مکالمه و مراکز آموزش زبان عربی

معرفی معلمان عربی و مترجمان و اساتید زبان عربی برای تدریس خصوصی و.... در سایت عربی برای همه!

دانلود مجموعه کارتون عربی قصص الأنبيا (داستان پیامبران) تولید کشور مصر
حضرت آدم عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...e63a6bc365747c
حضرت يعقوب عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...0968dab14de395
حضرت داود عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...333b943afcb727
حضرت نوح عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...382104c37ce984
حضرت سليمان عليه السلام قسمت اول
http://www.egyptfiles.com/download.p...a64dee4899d237
حضرت سليمان عليه السلام قسمت دوم
http://www.egyptfiles.com/download.p...a6a28ab59b9105
سيدنا يوسف عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...0bfda547d676f2
حضرت موسى عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...01b201670fd071
حضرت شعيب عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...85236dc66fc766
حضرت عزیر عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...2eea78f09cf0f3
حضرت زكريا و حضرت يحیى عليهما السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...1d8140c051e705
سيدنا هود عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...b44e306c77f42c
سيدنا اسماعيل عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...018472a4dfde92
سيدنا يونس عليه السلام الجزء الاول
http://www.egyptfiles.com/download.p...edc3a56998a929
سيدنا يونس عليه السلام الجزء الثانى
http://www.egyptfiles.com/download.p...46ffd69a4584ab
سيدنا عيسى عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...aecc225104500c
الجزء الاول سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...289171126d0abe
الجزء الثانى سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...a67addcf14b2f8
الجزء الثالث سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...8ec08f0a80462a
الجزء الرابع سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...1176c5cfe853b7

۲۲ دی ۱۳۸۸

دانلود مجموعه کارتون عربی قصص الأنبيا (داستان پیامبران) تولید کشور مصر
حضرت آدم عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...e63a6bc365747c
حضرت يعقوب عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...0968dab14de395
حضرت داود عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...333b943afcb727
حضرت نوح عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...382104c37ce984
حضرت سليمان عليه السلام قسمت اول
http://www.egyptfiles.com/download.p...a64dee4899d237
حضرت سليمان عليه السلام قسمت دوم
http://www.egyptfiles.com/download.p...a6a28ab59b9105
سيدنا يوسف عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...0bfda547d676f2
حضرت موسى عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...01b201670fd071
حضرت شعيب عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...85236dc66fc766
حضرت عزیر عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...2eea78f09cf0f3
حضرت زكريا و حضرت يحیى عليهما السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...1d8140c051e705
سيدنا هود عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...b44e306c77f42c
سيدنا اسماعيل عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...018472a4dfde92
سيدنا يونس عليه السلام الجزء الاول
http://www.egyptfiles.com/download.p...edc3a56998a929
سيدنا يونس عليه السلام الجزء الثانى
http://www.egyptfiles.com/download.p...46ffd69a4584ab
سيدنا عيسى عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...aecc225104500c
الجزء الاول سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...289171126d0abe
الجزء الثانى سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...a67addcf14b2f8
الجزء الثالث سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...8ec08f0a80462a
الجزء الرابع سيدنا محمد عليه السلام
http://www.egyptfiles.com/download.p...1176c5cfe853b7

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر