سايت عربي براي همه را  از طریق یکی از این دو آدرس باز کنید:

www.arabiforall.com/

http://arabicforall.rozblog.com/

قابل توجه معلمان عربی و اساتید مکالمه و مراکز آموزش زبان عربی

معرفی معلمان عربی و مترجمان و اساتید زبان عربی برای تدریس خصوصی و.... در سایت عربی برای همه!

کتاب روش شناسی آموزش مکالمه عربی برای غیر عرب زبانان (برای اساتید،دانشجویان و محققین)تدریس مکالمه عربی یکی از رشته هایی است که از کمبود متخصصین و افراد قادر به برنامه ریزی آموزشی رنج می برد. متاسفانه مراکزی هم وجود ندارد که اساتید و مدرسین عربی را در این زمینه یاری دهد و به خاطر همین در بسیاری از مراکز آموزش زبان عربی شاهد نوعی بی برنامگی و روند آزمایش و خطا هستیم که معمولا قربانیانش زبان آموزانی هستند که با هزار امید و آرزو می خواهند زبان قرآن را یاد بگیرند.
کشور عربستان سعودی یکی از پیشگامان ابداع و نوآوری در زمینه اموزش عربی بوده است و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی این کشور تحقیقات فراوانی در زمینه روش شناسی آموزش مکالمه عربی به غیر عرب زبانان را داشته و دارند. کتابی که پیش رو دارید حاصل کار تعدادی از اساتید دانشگاه ام القری عربستان است که در این زمینه فعالیتهای تحقیقاتی فراوانی انجام داده اند. مطالعه این کتاب که به زبان عربی تالیف شده است را به همه و بخصوص اساتید مکالمه عربی و مدیران آموزشگاهها توصیه می کنم.


دانلود کتاب آموزش تعلیم مکالمه عربی - روشهای آموزش عربی - روشهای آموزش مکالمه عربی برای غیر عرب زبانها -مقالاتی در مورد مکالمه عربی و ضرورت آن- نیاز به عربی - چرا باید عربی را یاد بگیریم؟ - اهمیت زبان عربی - جایگاه زبان عربی در بین بقیه زبانهای جهان -نقش زبان عربی - تطور و گسترش تعلیم زبان عربی در کشورهای جهان - روشهای تدریس عربی - روشهای نوین اموزش عربی

۲ بهمن ۱۳۸۸

کتاب روش شناسی آموزش مکالمه عربی برای غیر عرب زبانان (برای اساتید،دانشجویان و محققین)تدریس مکالمه عربی یکی از رشته هایی است که از کمبود متخصصین و افراد قادر به برنامه ریزی آموزشی رنج می برد. متاسفانه مراکزی هم وجود ندارد که اساتید و مدرسین عربی را در این زمینه یاری دهد و به خاطر همین در بسیاری از مراکز آموزش زبان عربی شاهد نوعی بی برنامگی و روند آزمایش و خطا هستیم که معمولا قربانیانش زبان آموزانی هستند که با هزار امید و آرزو می خواهند زبان قرآن را یاد بگیرند.
کشور عربستان سعودی یکی از پیشگامان ابداع و نوآوری در زمینه اموزش عربی بوده است و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی این کشور تحقیقات فراوانی در زمینه روش شناسی آموزش مکالمه عربی به غیر عرب زبانان را داشته و دارند. کتابی که پیش رو دارید حاصل کار تعدادی از اساتید دانشگاه ام القری عربستان است که در این زمینه فعالیتهای تحقیقاتی فراوانی انجام داده اند. مطالعه این کتاب که به زبان عربی تالیف شده است را به همه و بخصوص اساتید مکالمه عربی و مدیران آموزشگاهها توصیه می کنم.


دانلود کتاب آموزش تعلیم مکالمه عربی - روشهای آموزش عربی - روشهای آموزش مکالمه عربی برای غیر عرب زبانها -مقالاتی در مورد مکالمه عربی و ضرورت آن- نیاز به عربی - چرا باید عربی را یاد بگیریم؟ - اهمیت زبان عربی - جایگاه زبان عربی در بین بقیه زبانهای جهان -نقش زبان عربی - تطور و گسترش تعلیم زبان عربی در کشورهای جهان - روشهای تدریس عربی - روشهای نوین اموزش عربی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر