سايت عربي براي همه را  از طریق یکی از این دو آدرس باز کنید:

www.arabiforall.com/

http://arabicforall.rozblog.com/

قابل توجه معلمان عربی و اساتید مکالمه و مراکز آموزش زبان عربی

معرفی معلمان عربی و مترجمان و اساتید زبان عربی برای تدریس خصوصی و.... در سایت عربی برای همه!

دانلود کتابهای درسی مدارس کشورهای عربی (بسیار مفید برای علاقه مندان به فراگیری مکالمه عربی) - تحميل کتب تعلیم العربية في المدارس الفلسطينية

بسم اله الرحمن الرحيم

اللهم صل و سلم علی نبينا محمد و علی أله الأطهار

کتب درسی در مدارس فلسطین از کلاس اول تا کلاس هفتم (برای یادگیری مکالمه عربی از مقدماتی تا پیشرفته)
در این کتابها با بسیاری از قواعد عربی و روش جمله سازی در مکالمه عربی آشنا می شوید. ضمنا کتاب به دلیل داشتن تصاویر گونان دارای محیط بسیار جذابی می باشد
از این کتابها می توان برای آموزش قواعد و مکالمه عربی به خصوص برای کودکان و نوجوانان استفاده کرد.
از دیگر ویژگی های این مجموعه هم می توان به گام به گام بودن آموزش عربی در آن اشاره کرد.امیدوارم که مورد رضایت شما عزیزان واقع شود.
مشاهده لیست کامل کتابها
http://www.pcdc.edu.ps/textbooks/index.htm


الكتب المدرسية الفلسطينية

من الصف الأول أساسي إلى الصف الثاني عشر (التوجيهي)

Palestinian School Textbooks for All Grades and All Subjects in "pdf" Format


12

علمي

11

أدبي

11

علمي

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

الصفوف

المدرسية


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Science

11 Humanities

12 Science

12

Humanities الاجابات


كتب مباحث الصف الثاني أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية

1

3

لغتنا الجميلة

1


4

كراس الخط

1

5

التربية الوطنية

1


6

التربية المدنية

1


7

العلوم العامة

1


8

الرياضيات

1


9

English for Palestine (Pupil's Book)

1


10

Work Book

1

المجموع


10


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

التربية الوطنية

1


4

التربية المدنية

1


5

العلوم العامة

1


6

الرياضيات

1


المجموع


6


كتب مباحث الصف الثالث أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية

1

3

لغتنا الجميلة

1


4

كراس الخط

1

5

التربية الوطنية

1


6

التربية المدنية

1


7

العلوم العامة

1


8

الرياضيات

1


9

English for Palestine (Pupil's Book)

1


10

Work Book

1

المجموع


10


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة (عربي)

1


3

التربية الوطنية

1


4

التربية المدنية

1


5

العلوم العامة

1


6

الرياضيات

1


المجموع


6


كتب مباحث الصف الرابع أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية

1

3

لغتنا الجميلة

1


4

كراس الخط

1

5

التربية الوطنية

1


6

التربية المدنية

1


7

العلوم العامة

1


8

الرياضيات

1


9

English for Palestine (Pupil's Book)

1


10

Work Book

1

المجموع


10


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

التربية الوطنية

1


4

التربية المدنية

1


5

العلوم العامة

1


6

الرياضيات

1


المجموع


6


كتب مباحث الصف الخامس أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1


4

لغتنا الجميلة

1

5

كراس الخط

1


6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1


8

الجغرافيا

1


9

التربية المدنية

1


10 العلوم العامة

1

11

التكنولوجيا

1

12 الرياضيات 1
13 English for Palestine (Pupil's Book) 1
14 Work Book 1
15 الفنون والحرف 1

المجموع


15


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

العلوم العامة

1


4

الرياضيات

1


المجموع


4


كتب مباحث الصف السادس أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

لغتنا الجميلة

1


5

كراس الخط

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

التربية المدنية

1


10

العلوم العامة

1


11

التكنولوجيا

1


12

الرياضيات

1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

1

15

الفنون والحرف

1


المجموع


15


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

العلوم العامة

1


4

الرياضيات

1


المجموع


4


كتب مباحث الصف السابع أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

لغتنا الجميلة

1


5

كراس الخط

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

التربية المدنية

1


10

العلوم العامة

1


11

التكنولوجيا

1


12

الرياضيات

1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

1

15

الفنون والحرف

1


16

المواد الإختياريه

الصحة والبيئه

1


17

الاقتصاد المنزلي

1

المجموع


17


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

العلوم العامة

1


4

الرياضيات

1


المجموع


4


كتب مباحث الصف الثامن أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

المطالعة والنصوص

1


5

العلوم اللغويه

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

التربية المدنية

1


10

العلوم العامة

1


11

التكنولوجيا

1


12

الرياضيات

1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

1

15

الفنون والحرف

1


16

المواد الإختياريه

الصحة والبيئه

1


17

الاقتصاد المنزلي

1

المجموع


17


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

المطالعة والنصوص

1


3

العلوم اللغوية

1


4

العلوم العامة

1


5

الرياضيات

1


المجموع


5


كتب مباحث الصف التاسع أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

المطالعة والنصوص

1


5

العلوم اللغوية

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

التربية المدنية

1


10

العلوم العامة

1


11

التكنولوجيا

1


12

الرياضيات

1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

1

15

الفنون والحرف

1


16

المواد الإختياريه

الصحة والبيئة

1


17

الاقتصاد المنزلي

1

المجموع


17


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

المطالعة والنصوص

1


3

العلوم اللغويه

1


4

العلوم العامة

1


5

الرياضيات

1


المجموع


5


كتب مباحث الصف العاشر أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

المطالعة والنصوص

1


5

العلوم اللغوية

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

العلوم العامة

1


10

التكنولوجيا

1


11

الرياضيات

1


12

English for Palestine (Pupil's Book)

1


13

Work Book

1

14

الثقافة المهنية

1


15

المواد الاختيارية

الصحة والبيئة

1


16

الاقتصاد المنزلي

1

المجموع


16


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

العلوم اللغوية

1


3

العلوم العامة

1


4

الرياضيات

1


المجموع


4


كتب مباحث الصف الحادي عشر (العلمي)

الرقم

المبحث (جزء أول)

المبحث (جزء ثاني)

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية


1

3

المطالعة والأدب والنقد

المطالعة والأدب والنقد

1


4

العلوم اللغوية

العلوم اللغوية

1

5

فيزياء

فيزياء

1


6

كيمياء

كيمياء

1

7

أحياء

أحياء

1

8

إدارة واقتصاد

إدارة واقتصاد

1


9

تكنولوجيا المعلومات


1


10

الرياضيات

الرياضيات

1


11

التربية الفنية
12

التربية الرياضية
13

English for Palestine (Pupil's Book)

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

Work Book

1

المجموع14


التعليم المهني والتقني

Vocational and Technical Education

كتب مباحث الصف الحادي عشر (علوم إنسانية)

الرقم

المبحث (جزء أول)

المبحث (جزء ثاني)

عدد الكتب

الحصص

1

التربية الإسلامية

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية


1

3

المطالعة والأدب والنقد

المطالعة والأدب والنقد

1


4

العلوم اللغوية

العلوم اللغوية

1

5

تاريخ

تاريخ

1


6

جغرافيا

جغرافيا

1

7

إدارة واقتصاد

إدارة واقتصاد

1


8

العلوم العامة

العلوم العامة

1


9

تكنولوجيا المعلومات


1


10

الرياضيات

الرياضيات

1


11

قضايا معاصرة

قضايا معاصرة

1الفن
12

الرياضة


1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

Work Book

1

المجموع13


التعليم المهني والتقني

Vocational and Technical Education

كتب مباحث الصف الثاني عشر (علمي وأدبي)


الرقم

المبحث

إجابات الأسئلة

ملاحظات

المواد المشتركة

(علمي وأدبي)

1

التربية الإسلامية

الإجابات

اضغط على الكتاب

المطلوب ثم اذهب

إلى صفحة محتويات الكتاب (صفحة6 )

لتختار الوحدة اللازمة

2
التربية المسيحية

3


المطالعة والأدب والنقد

الإجابات

4


العلوم اللغوية والبلاغة

الإجابات

5


اللغة الإنجليزية


6


الإدارة والاقتصاد

الإجابات1,2

7


المعلوماتية

الإجابات

الأدبي

8


الجغرافيا

الإجابات

9


قضايا معاصرة

الإجابات

10


ثقافة علمية

الإجابات

11

الرياضيات


12

التاريخ

الإجابات

العلمي

13

الفيزياء


14

الكيمياء


15

الأحياء


16

الرياضيات (جزء أول)

الرياضيات جزء ثاني
  1. gravatar

    # by ناشناس - ۵ دی ۱۳۸۸، ساعت ۱۹:۳۵

    http://www.pcdc.edu.ps/textbooks/index.htm

۲۵ تیر ۱۳۸۸

دانلود کتابهای درسی مدارس کشورهای عربی (بسیار مفید برای علاقه مندان به فراگیری مکالمه عربی) - تحميل کتب تعلیم العربية في المدارس الفلسطينية

بسم اله الرحمن الرحيم

اللهم صل و سلم علی نبينا محمد و علی أله الأطهار

کتب درسی در مدارس فلسطین از کلاس اول تا کلاس هفتم (برای یادگیری مکالمه عربی از مقدماتی تا پیشرفته)
در این کتابها با بسیاری از قواعد عربی و روش جمله سازی در مکالمه عربی آشنا می شوید. ضمنا کتاب به دلیل داشتن تصاویر گونان دارای محیط بسیار جذابی می باشد
از این کتابها می توان برای آموزش قواعد و مکالمه عربی به خصوص برای کودکان و نوجوانان استفاده کرد.
از دیگر ویژگی های این مجموعه هم می توان به گام به گام بودن آموزش عربی در آن اشاره کرد.امیدوارم که مورد رضایت شما عزیزان واقع شود.
مشاهده لیست کامل کتابها
http://www.pcdc.edu.ps/textbooks/index.htm


الكتب المدرسية الفلسطينية

من الصف الأول أساسي إلى الصف الثاني عشر (التوجيهي)

Palestinian School Textbooks for All Grades and All Subjects in "pdf" Format


12

علمي

11

أدبي

11

علمي

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

الصفوف

المدرسية


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Science

11 Humanities

12 Science

12

Humanities الاجابات


كتب مباحث الصف الثاني أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية

1

3

لغتنا الجميلة

1


4

كراس الخط

1

5

التربية الوطنية

1


6

التربية المدنية

1


7

العلوم العامة

1


8

الرياضيات

1


9

English for Palestine (Pupil's Book)

1


10

Work Book

1

المجموع


10


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

التربية الوطنية

1


4

التربية المدنية

1


5

العلوم العامة

1


6

الرياضيات

1


المجموع


6


كتب مباحث الصف الثالث أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية

1

3

لغتنا الجميلة

1


4

كراس الخط

1

5

التربية الوطنية

1


6

التربية المدنية

1


7

العلوم العامة

1


8

الرياضيات

1


9

English for Palestine (Pupil's Book)

1


10

Work Book

1

المجموع


10


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة (عربي)

1


3

التربية الوطنية

1


4

التربية المدنية

1


5

العلوم العامة

1


6

الرياضيات

1


المجموع


6


كتب مباحث الصف الرابع أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية

1

3

لغتنا الجميلة

1


4

كراس الخط

1

5

التربية الوطنية

1


6

التربية المدنية

1


7

العلوم العامة

1


8

الرياضيات

1


9

English for Palestine (Pupil's Book)

1


10

Work Book

1

المجموع


10


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

التربية الوطنية

1


4

التربية المدنية

1


5

العلوم العامة

1


6

الرياضيات

1


المجموع


6


كتب مباحث الصف الخامس أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1


4

لغتنا الجميلة

1

5

كراس الخط

1


6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1


8

الجغرافيا

1


9

التربية المدنية

1


10 العلوم العامة

1

11

التكنولوجيا

1

12 الرياضيات 1
13 English for Palestine (Pupil's Book) 1
14 Work Book 1
15 الفنون والحرف 1

المجموع


15


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

العلوم العامة

1


4

الرياضيات

1


المجموع


4


كتب مباحث الصف السادس أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

لغتنا الجميلة

1


5

كراس الخط

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

التربية المدنية

1


10

العلوم العامة

1


11

التكنولوجيا

1


12

الرياضيات

1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

1

15

الفنون والحرف

1


المجموع


15


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

العلوم العامة

1


4

الرياضيات

1


المجموع


4


كتب مباحث الصف السابع أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

لغتنا الجميلة

1


5

كراس الخط

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

التربية المدنية

1


10

العلوم العامة

1


11

التكنولوجيا

1


12

الرياضيات

1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

1

15

الفنون والحرف

1


16

المواد الإختياريه

الصحة والبيئه

1


17

الاقتصاد المنزلي

1

المجموع


17


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

لغتنا الجميلة

1


3

العلوم العامة

1


4

الرياضيات

1


المجموع


4


كتب مباحث الصف الثامن أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

المطالعة والنصوص

1


5

العلوم اللغويه

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

التربية المدنية

1


10

العلوم العامة

1


11

التكنولوجيا

1


12

الرياضيات

1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

1

15

الفنون والحرف

1


16

المواد الإختياريه

الصحة والبيئه

1


17

الاقتصاد المنزلي

1

المجموع


17


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

المطالعة والنصوص

1


3

العلوم اللغوية

1


4

العلوم العامة

1


5

الرياضيات

1


المجموع


5


كتب مباحث الصف التاسع أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

المطالعة والنصوص

1


5

العلوم اللغوية

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

التربية المدنية

1


10

العلوم العامة

1


11

التكنولوجيا

1


12

الرياضيات

1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

1

15

الفنون والحرف

1


16

المواد الإختياريه

الصحة والبيئة

1


17

الاقتصاد المنزلي

1

المجموع


17


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

المطالعة والنصوص

1


3

العلوم اللغويه

1


4

العلوم العامة

1


5

الرياضيات

1


المجموع


5


كتب مباحث الصف العاشر أساسي

الرقم

المبحث

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

1


2

التلاوة والتجويد

1

3

التربية المسيحية

1

4

المطالعة والنصوص

1


5

العلوم اللغوية

1

6

التربية الوطنية

1


7

التاريخ

1

8

الجغرافيا

1

9

العلوم العامة

1


10

التكنولوجيا

1


11

الرياضيات

1


12

English for Palestine (Pupil's Book)

1


13

Work Book

1

14

الثقافة المهنية

1


15

المواد الاختيارية

الصحة والبيئة

1


16

الاقتصاد المنزلي

1

المجموع


16


الجزء الثاني

1

التربية الإسلامية

1


2

العلوم اللغوية

1


3

العلوم العامة

1


4

الرياضيات

1


المجموع


4


كتب مباحث الصف الحادي عشر (العلمي)

الرقم

المبحث (جزء أول)

المبحث (جزء ثاني)

عدد الكتب

عدد الحصص

1

التربية الإسلامية

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية


1

3

المطالعة والأدب والنقد

المطالعة والأدب والنقد

1


4

العلوم اللغوية

العلوم اللغوية

1

5

فيزياء

فيزياء

1


6

كيمياء

كيمياء

1

7

أحياء

أحياء

1

8

إدارة واقتصاد

إدارة واقتصاد

1


9

تكنولوجيا المعلومات


1


10

الرياضيات

الرياضيات

1


11

التربية الفنية
12

التربية الرياضية
13

English for Palestine (Pupil's Book)

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

Work Book

1

المجموع14


التعليم المهني والتقني

Vocational and Technical Education

كتب مباحث الصف الحادي عشر (علوم إنسانية)

الرقم

المبحث (جزء أول)

المبحث (جزء ثاني)

عدد الكتب

الحصص

1

التربية الإسلامية

التربية الإسلامية

1


2

التربية المسيحية


1

3

المطالعة والأدب والنقد

المطالعة والأدب والنقد

1


4

العلوم اللغوية

العلوم اللغوية

1

5

تاريخ

تاريخ

1


6

جغرافيا

جغرافيا

1

7

إدارة واقتصاد

إدارة واقتصاد

1


8

العلوم العامة

العلوم العامة

1


9

تكنولوجيا المعلومات


1


10

الرياضيات

الرياضيات

1


11

قضايا معاصرة

قضايا معاصرة

1الفن
12

الرياضة


1


13

English for Palestine (Pupil's Book)

English for Palestine (Pupil's Book)

1


14

Work Book

Work Book

1

المجموع13


التعليم المهني والتقني

Vocational and Technical Education

كتب مباحث الصف الثاني عشر (علمي وأدبي)


الرقم

المبحث

إجابات الأسئلة

ملاحظات

المواد المشتركة

(علمي وأدبي)

1

التربية الإسلامية

الإجابات

اضغط على الكتاب

المطلوب ثم اذهب

إلى صفحة محتويات الكتاب (صفحة6 )

لتختار الوحدة اللازمة

2
التربية المسيحية

3


المطالعة والأدب والنقد

الإجابات

4


العلوم اللغوية والبلاغة

الإجابات

5


اللغة الإنجليزية


6


الإدارة والاقتصاد

الإجابات1,2

7


المعلوماتية

الإجابات

الأدبي

8


الجغرافيا

الإجابات

9


قضايا معاصرة

الإجابات

10


ثقافة علمية

الإجابات

11

الرياضيات


12

التاريخ

الإجابات

العلمي

13

الفيزياء


14

الكيمياء


15

الأحياء


16

الرياضيات (جزء أول)

الرياضيات جزء ثاني
۱ نظر: